Kategoria: gazety / periodyki

A ta kategoria niech nazywa się: gazety / periodyki / inne

Kurier Akademii nr IX (str 12-1)

Kurier Akademii. Zaprojetowałem nowe tytuły  (szyldy, nagłówki, header’y) dla tej gazetki. Oraz cały layout. Złożyłem gazetę, zrobiłem…

Kurier Akademii nr VIII (str 12-1)

Kurier Akademii. Zaprojetowałem nowe tytuły  (szyldy, nagłówki, header’y) dla tej gazetki. Oraz cały layout. Złożyłem gazetę, zrobiłem…

Kurek-2 (2000)

Kilka stron kwartalnika bractw kurkowych ziem śląskich – KUREK. Numer pierwszy.

Kurek-2 (2000)

Kilka stron kwartalnika bractw kurkowych ziem śląskich – KUREK. Numer pierwszy.

Kurek-2 (2000)

Kilka stron kwartalnika bractw kurkowych ziem śląskich – KUREK. Numer pierwszy.