Kardynał Henryk Gulbinowicz (2017) I

Tę książkę wydaną przez Dom Wydawniczy Orbis Pictus w 2017 r., zaprojektowałem od początku do końca. Określiłem format, układ książki (tzw. layout), typografię i rozmieszczenie ilustracji, i oczywiście okładkę. Przygotowałem wszystkie zdjęcia i złożyłem tekst. Książkę wykonałem już jako freelancer dla agencji LE.

Author: klosov